O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Ariela Borkowskiego utworzona została w 2010 r. w Szczecinie. Celem oferowanych przez kancelarię usług jest profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Usługi prawnicze świadczone są w pełnej współpracy z klientem, w celu znalezienia optymalnego rezultatu, uwzględniającego ochronę jego praw i interesów. W zależności od okoliczności, obsługa prawna realizowana jest również u klienta, zaś w miarę potrzeby – także poza Szczecinem.

Pomoc prawna prowadzona jest zarówno w systemie stałej obsługi prawnej (wybieranym przede wszystkim przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą), jak i doraźnych porad i opinii prawnych (stosowanych głównie przez klientów indywidualnych).

Wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy, w zależności od jej rodzaju, określane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2002 r.Nr 163, poz. 1349 ze zmianami), ryczałtowo (niezależnie od poświęconego na daną sprawę czasu) lub z zastosowaniem stawki godzinowej.

Kancelaria Radcy Prawnego współpracuje stale z kancelarią notarialną oraz kancelarią komorniczą, co przyczynia się do zwiększenia poziomu świadczonych usług oraz satysfakcji klientów.

Radca prawny Ariel Borkowski

Tytuł zawodowy radcy prawnego uzyskał w 2010 r. po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (numer wpisu na listę radców prawnych: Sz-1017).

Absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał najpierw jako aplikant pod kierunkiem doświadczonych radców prawnych, następnie zaś prowadząc własną praktykę. Były współpracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne z prawa handlowego na studiach dziennych oraz zaocznych.

Specjalizuje się w takich gałęziach prawa, jak szeroko pojęte prawo cywilne (w szczególności prawo zobowiązań), prawo spółek handlowych (głównie spółki kapitałowe), a także prawo procesowe (przede wszystkim zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym).